Още за хотел
Relax Borino

Посещението на хотела дава възможност гостите да се докоснат до природата и културата, историята и традициите на региона.
Висококвалифицираният персонал предлага отдих и ястия по избор, включително и традиционна родопска кухня. Родопите са отворена книга.
Прочетете я чрез хотел „Релакс” Борино.